Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przedstawiamy „Odpal kompa i daj lajka XD”, czyli językoznawcy wobec zmian w języku

Czy językoznawcy nie są zbyt tolerancyjni wobec zmian w języku? A może przeciwnie, są zbyt konserwatywni, wciąż upierają się, że musi być tak, jak drzewiej bywało? Na te pytania, w specjalnym tekście dla www.NAUKA.uj.edu.pl, odpowiada dr hab. Mirosława Mycawka z Wydziału Polonistyki UJ, autorka tekstów, z którymi zmagają się uczestnicy Dyktanda Krakowskiego.

(...) Czasem nieuświadamianą, ale dotkliwie odczuwaną i nasilającą się przypadłością języka jest nadmiar, który utrudnia sprawne i poprawne posługiwanie się kodem językowym. Zważmy choćby na to, że według ustaleń językoznawców praprzodek polszczyzny, tj. język prasłowiański miał pięć deklinacji rzeczownika, z których ostatnia zawierała pięć podtypów, co daje dziewięć paradygmatów, składających się z siedmiu przypadków w trzech liczbach (pojedynczej, podwójnej i mnogiej), co (upraszczając oczywiście opis) daje 189 form przypadkowych.

Więcej

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1pytanie Czy organizmy jednokomórkowe wiodą życie towarzyskie?

"Mikroorganizmy mogą być samolubne, złośliwe lub skłonne do poświęceń" - twierdzi dr Dominika Włoch-Salamon z Instytutu Nauk o Środowisku UJ. "Nie w takim stopniu jak u człowieka, ale i wśród nich można zaobserwować różne zachowania społeczne".

"(...) Przyjrzyjmy się bliżej współpracy, czyli tworzeniu przez mikroorganizmy wielopokoleniowych kolonii. Kolonia drożdży, widoczna na szalce Petriego jako niewielki placek o średnicy około 1 cm, to jest skomplikowany, dynamiczny układ złożony z milionów żywych osobników, z których każdy jest samowystarczalny. Na powierzchni znajdują się osobniki starsze; to komórki w fazie spoczynkowej, które nie dzielą się więc zużywają dużo mniej pożywienia".

Więcej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron